Praktisk teologi

Faget giver en grundlæggende indføring i, hvad kristen forkyndelse og formidling er i et luthersk og nutidigt perspektiv. I undervisningen drøftes den indholdsmæssige profil på forkyndelse og formidling i forhold til de forskelligartede bibelske tekster, den (post)moderne tilhører, den
gudtjenestelige ramme og de øvrige kontekster, hvor kristen forkyndelse og formidling finder sted.
Der reflekteres over forkynderens og formidlerens egen rolle og særlige styrke og svagheder. Der arbejdes med forskellige typer tekster, varierede forkyndelsesformer og kommunikative udfordringer som skiftende målgrupper stiller forkynderen overfor. Faget er også praktisk vinklet så studenterne selv tilrettelægger, fremfører og evaluerer en prædiken til en defineret gruppe

Mødet mellem børn, unge og kristendom i hjem, folkeskole, kristen skole, folkekirke og kristne organisationer - historisk og aktuelt.

Formidlingens Hvorfor? Hvad? Hvordan?

Perspektiver på mødet mellem børn, unge og kristendom fra teologi, pædagogik, religionspædagogik, religionssociologi, religionspsykologi og læringspsykologi.