Lydoptagelse fra Carsten Elmelund Petersens kursus i almen studieteknik d. 21 august 2014

Her vil der blive givet informationer til FIUC-DK's nye studerende fra 2014-årgangen. Forummet kan også bruges til kommunikation mellem årgangens studerende. Man kan stille spørgsmål af studiemæssig og praktisk karakter, men hyggesnak er også velkommen. 

Informationer for FIH-DK-studenter. Bl.a. informationer vedr. eksamen og anden vigtig information.