Faget gør rede for kristendommens opkomst og udbredelse, den teologiske tænkning og fremvæksten af forskellige kirkesamfund, fra oldkirken til i dag. Det sker i lys af den sociale, kulturelle og politiske kontekst. Faget vil give et overblik over de forskellige epoker i kristendommens historie, med særlig vægt på oldkirken, middelalderen, reformationen og tiden efter 1800. Der undervises 24 timer i almen kirkehistorie, 12 timer i dansk kirkehistorie og 12 timer i konfessionskundskab.