Kurset introducerer akademiske metoder i tolknngen af tekster fra Gammel Testamente på hebraisk. Del 1 (ti timer) gives af Nicolai Winther-Nielsen, Del 2-4 (30 timer) gives af Jens Bruun Kofoed, som er emneansvarligl