Her vil der blive givet informationer til FIUC-DK's nye studerende fra 2014-årgangen. Forummet kan også bruges til kommunikation mellem årgangens studerende. Man kan stille spørgsmål af studiemæssig og praktisk karakter, men hyggesnak er også velkommen.