Kursus består af indledning til Joh og Rom og en eksegetisk gennemgang baseret på den græske tekst af udvalgte dele af Johannesevangeliet og Romerbrevet. Der læses Joh 1,1-34; 2,13-5,30; 13,1-17,26 og 20,1-21,25 og Rom 1,1-17; 2,1-16; 3,1-9; 3,19-31; 4,1-8; 5,1-21; 6,1-14; 7,1-8,11; 9,1-13; 11,25-32; 12,1-8; 13,1-10 og 15,1-6.

Litteratur til Johannesevangeliet:

Carson/Moo/Morris: An Introduction to the New testament (1992), s.135-176

Köstenberger: Encountering John (1999), s.63-217

Carson: The Gospel According to John (!991), s.111-139; 250-259; 510-521; 532-542 og 560-567

Litteratur til Romerbevet:

Carson/Moo/Morris: An Introduction to the New testament (1992), s.239-255

Moo: The Epistle to the Romans (1996), s.63-79; 218-255; 314-350 og 467-493

Mounce: Romans (1995): s.59-70; 75-111; 120-138, 147-172 og 180-283