Gammel Testamente

Ressourceside for Forum for Gammel Testamente

Optagelser af undervisning til brug for fjernkursister

Kurset introducerer akademiske metoder i tolknngen af tekster fra Gammel Testamente på hebraisk. Del 1 (ti timer) gives af Nicolai Winther-Nielsen, Del 2-4 (30 timer) gives af Jens Bruun Kofoed, som er emneansvarligl

TM2001 GT og mission

RLE1007 Bibelfag GT og Apostlenes Gerninger